Політика конфіденційності

Угода користувача

Справжня Угода (далі також - «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сервісу і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також - «Власник Сервісу»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також - «Користувач Сервісу»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо - «Сторона».

Загальні положення Угоди

У цьому документі і випливають або пов’язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сервіс Власника / Сервіс - інтернет-Сервіс, розміщені в домені Власника Сервісу і його піддоменів.

б) Угода - цю угоду з усіма доповненнями і змінами.

в) Адміністрація / представник Сервісу, Власника Сервісу - особа уповноважена Власником Сервісу на дії передбачені Угодою.

г) Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сервіс та знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним в межах Сервісу.

д) Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленого ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач Сервісу з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сервіс містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору або оферти через сервіс. Якщо якесь фізична особа зареєструвалася як Користувача від імені уполномочившего його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього наслідками.

Зокрема, при використанні Сервісу, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сервісу, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет , а також вводити користувачів, Сервіс та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв’язку з використанням Сервісу, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника Сервісу, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і/або гіпертекстової посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і/або інтереси Сервісу.

Політика конфіденційності

Справжня Політика є невід’ємною частиною Угоди (далі - «Угода»), розміщеного і / або доступного в мережі Інтернет на домені Сервісу, а також інших ув’язнених з Користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з Користувачем.

Ми не хочемо і не зобов’язані брати участь у процедурах вирішення спорів в суді між користувачами нашого Сервісу.

Користуючись послугами Сервісу, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних Сервісу (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сервіс, може отримати про Клієнта / Користувача під час використання Сервісу, програм і продуктів Сервісу.

Інтелектуальні права

Всі об’єкти, доступні за допомогою Сервісу, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, розміщені в рамках Сервісу, є об’єктами виняткових прав Сервісу та інших правовласників. Сервіс надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сервісу іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на сервісі Контенту, а також входять до складу Сервісу елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув’язненими Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сервісу (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сервісу / Власників сервісу, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки і т.п.).

Використання Користувачем Сервісу, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання Сервісу.

Відповідальність за зміст

Сервіс несе відповідальність за зміст власного контенту. Відповідно ми не зобов’язані контролювати передану або збережену інформацію третіх сторін в межах Сервісу або розслідувати обставини, що вказують на незаконну діяльність.

Зобов’язання видалити або заблокувати використання інформації відповідно до загального законодавства залишаються в силі. Однак відповідальність за порушення несе Клієнт Сервісу. Про конкретне порушення закону Клієнтами Сервісу необхідно повідомити Сервіс. Після повідомлення про відповідні порушення інформація буде перевірена і при підтвердженні факту даного порушення Сервіс видалить цю інформацію.

Відповідальність за посилання

Сервіс може містити посилання на Сайти та інші сервіси в мережі Інтернет (Сервіси / Сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сервісом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сервіс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на Сервісах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв’язку з використанням Сервісу, а також за доступність таких Сервісів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який Сервіс / Сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на сервісі, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сервісу, за винятком випадків, коли Сервіс на це прямо вказує.

Повідомлення

Власник Сервісу/Адміністрація/Представник Сервісу і особи, представниками яких є Сервіс, має право посилати Користувачеві на зазначений ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сервісу або в зв’язку з ним і осіб яких він представляє.

Цілі збору персональної інформації користувача

Сервісу може використовувати персональні дані Клієнта / Користувача / Відвідувача з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого в межах Сервісу.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сервісу і партнерів Сервісу.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи телефонний дзвінок, напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сервісу, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сервісу.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сервісу.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сервісу або від імені партнерів Сервісу.
 • Здійснення рекламної діяльності Сервісу.
 • Надання доступу Користувачеві на Сервіси або сервіси партнерів Сервісу з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
 • Збору аналітичних даних для поліпшення роботи сервісу та підвищення якості і рівня послуг Сервісу.

Ми збираємо наступну інформацію:

 • Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням Сервісу під час його відвідин.
 • Персональна інформація, яку надаєте Ви при заповненні відповідної форми або інформація отримується Сервісом з використанням Користувачем соціальних мереж.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування вами Сервісу, адміністрації Сервісу автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адресу Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, ім’я хоста підключається комп’ютера, тип браузера і операційної системи, інформація про Сервісу/сторінці в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сервіс, сторінках Сервісу, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідин, файлах, Cookie.

Це інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сервісу, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв’язок між Вашим IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це є згода і / або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сервісу (знеособлену) також збирають встановлені в межах Сервісу лічильники статистики.

Сookie

На інтернет-сторінках частково використовуються так звані файли cookie. Файли cookie не завдають шкоди вашому комп’ютеру і не містять вірусів. Файли cookie використовуються для того, щоб зробити наші пропозиції зручнішим, ефективним і безпечним. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері і зберігаються в вашому браузері. Більшість використовуваних Сервісом файлів cookie - це так звані «сеансу файли cookie». Вони будуть автоматично видалені в кінці вашого візиту. Інші файли cookie зберігаються на вашому пристрої, поки ви не видалите їх. Ці файли cookie дозволяють Сервісу розпізнати ваш браузер при наступному відвідуванні.

Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб отримувати інформацію про налаштування файлів cookie та файлів cookie тільки в окремих випадках, дозволяти прийом файлів cookie в певних випадках або взагалі виключати і активувати автоматичне видалення файлів cookie при закритті браузера.

Сookie-файли, необхідні для здійснення процесу електронного зв’язку або для забезпечення певних бажаних вами функцій (наприклад, функція покупок, користування послугою), обробляються на основі ст. 6, п. 1 літ.f GDPR. Оператор Сервісу має законну підставу в зберіганні файлів cookie для технічно правильного і оптимізованого надання своїх послуг.

Основою для обробки всіх перерахованих вище технічних даних є ст. 6 GDPR, яка дозволяє обробляти персональні дані в передбачених випадках.

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посаду, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер , адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, і кореспондентський рахунок і т.п.). Зазначені відомості про організації не належать до персональних даних. Обробка даних, введених в контактну форму, відбувається виключно на підставі вашої згоди

Зобов’язання сторін

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сервісом в рамках Угоди або укладення Договору.
 • У разі укладення Договору з Власником Сервісу оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

Адміністрація / представник Сервісу / Власник Сервісу зобов’язаний:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у Політики конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися в терміни і / або бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити знищення або блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Захист інформації, що збирається.

 • Сервіс вживає всіх необхідних і досить організаційні, технічні заходи обережності для захисту конфіденційності даних користувачів. Тільки ті співробітники Сервісу, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.
 • Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сервіс не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом.

Додаткові умови

Адміністрація / представник Сервісу / Власник Сервісу має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сервісом. Зміни в Політику конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться в межах Сервісу Виконавця і його піддоменів в мережі Інтернет.

Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальну захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню в порядку і відповідно до чинного законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень не припинятимуть є недійсними або не може бути застосована.

Тимчасове бездіяльність з боку Сервісу в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Сервіс права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сервіс відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Всі суперечки щодо Угоди або у зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сервісу відповідно до чинного законодавства.

Дану УГОДУ КОРИСТУВАЧА розроблено і вона діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

Нові відео на каналі @ornament.name

@ornament.name
Створити орнамент Обрати послугу